معرفی

مشخصات فردی

رویا دارابی

نام - نام خانوادگی : رویا   دارابی

پست الکترونیکی : r_darabi@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : حسابداری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : الزهرا

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : حسابداری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : حسابداری
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

 • حسابدار ارشد مهندسین مشاور قدس نیرو  به مدت سه سال از سال 1367 لغایت اسفند 1370
 • سرپرست امور مالی صنایع تولیدی سپاس به مدت 5 سال از 1371 تا 1375
 • مدیر مالی صنایع تولیدی سپاس به مدت 6 سال از 1375 تا 1381
 • عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از بهمن 1381 تاکنون
 • مشاور مالی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به مدت یکسال از مرداد 1385 لغایت خرداد1386
 • مدیر گروه حسابداری در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به مدت پنج سال از بهمن 1385 لغایت مرداد1390
 • رئیس هسته پژوهشی زنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به مدت پنج سال از 1385 لغایت 1390
 • عضو شورای موارد خاص دانشکده مدیریت و حسابداری به مدت پنج سال از 1385 لغایت 1390
 • عضو کمیته جذب و بورس گروه حسابداری از 1385 تاکنون
 • عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروه حسابداری از 1385 تا به حال
 • عضو گروه علمی تخصصی حسابداری سازمان سماء دانشگاه اسلامی از 1385 تاکنون
 • سرپرست حسابرسی در موسسه آریا بهروش  به مدت سه سال  از آبان 1388 لغایت ابان 1391
 • حسابرسی مالی و مالیاتی بیش از 30 شرکت بزرگ از جمله شرکت پتروشیمی و شرکت داروسازی تسنیم در بین سالهای 90 تا 94
 • مدیر فنی موسسه بهنام مشار از اول خرداد 1394  تا اول خرداد 96
 • مدیر فنی موسسه سامان پندار از اول خرداد 1396 تاکنون
 • عضو کمیته تخصصی بازنگری برنامه های دوره های کاردانی سازمان سما دانشگاه اسلامی به مدت یکسال از 1391 تا 1392
 • عضو کادر علمی گروه نرم افزاری شرکت سیاق و قیاس از 1389 تا به حال
 • عضو کمیته حسابرسی داخلی مبین وان از مهر 1394 تاکنون
 • عضو کمیته حسابرسی بیمه کوثر
 • عضو کمیته تصویب پرپوزال مقطع دکتری  در رشته مدیریت مالی دانشگاه ازاد اسلامی واحد امارات از مهر 1394 تاکنون
 • عضو کمیته مصاحبه کننده  مقطع دکتری  در رشته مدیریت مالی دانشگاه ازاد اسلامی واحد امارات از  مهر 1394 تاکنون
 •  عضو شورای پژوهشی دانشکده اقتصاد و حسابداری واحد تهران جنوب از 1394مهر تا دی  1395
 • عضو شورای پزوهشی دانشکده اقتصاد و حسابداری واحد تهران جنوب از مهر 1396 تا مهر 1397

 عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

 • عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
 • عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران
 • عضو انجمن حسابداران خبره ایران
 • عضو انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران
 • عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
 • کارشناس رسمی دادگستری


تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

 • تحقیقی در مورد  روابط بین ساختار مالکیت و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سالهای 1381-1385
 • تحقیقی در مورد هزینه یابی جریان وجه نقد و کاربرد عملی آن برای کارکنان واحدهای تولیدی در بین سالهای 1384-1389
 • تصویب و اجرای طرح پژوهشی درون دانشگاهی با عنوان تاثیر اجزای سرمایه فکری بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران -  شروع آذر 1390اتمام شهریور 1391
 • ناظر طرح پژوهشی مرکز آموزشی – فرهنگی سما واحد کرج با عنوان " بررسی افزایش سطح عمومی قیمتها بر بازده سهام شرکت های بورسی در سال های 84-88


نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : حسابداری

محل خدمت : دانشکده اقتصاد و حسابداری

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 16

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیئت علمی دانشگاه

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1381/11/1

رویا دارابی
رویا دارابی

محل خدمت :
    دانشکده اقتصاد و حسابداری
مرتبه علمی :
    دانشیار
^